Termet - Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

 

Pompy ciepła wykorzystują do wytwarzania ciepła energię zgromadzoną w odnawialnych źródłach takich jak woda, powietrze czy grunt i dlatego stanowią ekologiczne źródło ciepła. Można je podzielić na kilka grup, jednak najbardziej popularne są pompy typu powietrze/woda. Ich popularność wynika m.in. z łatwego i szybkiego montażu, bez konieczności przekopywania terenu i wykonywania drogich odwiertów.


Użytkownik przed zakupem pompy ciepła powinien wiedzieć, że takie rozwiązanie najlepiej sprawdzają się w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego, np. ogrzewania podłogowego.  Wynika to z faktu, że pompy ciepła osiągają najwyższą sprawność przy niskich temperaturach zasilania. Wraz ze wzrostem temperatury zasilania sprawność pomp ciepła maleje.

 


Przy wyborze pompy ciepła należy uwzględnić parametry techniczno-użytkowe deklarowane przez producenta. Ważne jest, aby porównywać ze sobą parametry wyznaczone dla tych samych warunków pracy. Dla pomp ciepła najczęściej podaje się: A7/W35.


Co właściwie oznacza ten zapis?  A7 określa nam temperaturę powietrza zewnętrznego, która wynosi 7°C, natomiast W35 temperaturę wody grzewczej na wyjściu z pompy ciepła, wynoszącą w tym wypadku 35°. Pamiętajmy jednak, że takie warunki można osiągnąć głownie dla wspomnianego wyżej ogrzewania podłogowego.


Do określonych warunków pracy odnosi się współczynnik efektywności COP, czyli parametr dot. sprawności urządzenia w danym punkcie pracy. Im wyższe COP ma pompa ciepła tym lepiej, ponieważ wytwarza ona więcej energii cieplnej przy tej samej ilości dostarczonej energii elektrycznej. Wpływ na wysokość COP mają także elementy składowe pompy – m.in. sprężarka i zawór rozprężny. W pompach ciepła wykorzystuje się dwa typy sprężarek: rotacyjną oraz bardziej efektywną spiralną (scroll).


Aby jednak określić całoroczną efektywność pracy pompy należy wziąć pod uwagę wartość SCOP, która dodatkowo uwzględnia zmienne w czasie warunki pracy urządzenia. Istotnym parametrem jest również klasa energetyczna, która pozwoli nam porównać pompy ciepła pod kątem pracy w całym sezonie grzewczym. Np. pompy ciepła TERMET AIR PREMIUM (wyposażone w elektroniczny zawór rozprężny oraz sprężarkę scroll) przy podanych wyżej warunkach pracy (A7/W35) osiągają klasę energetyczną A++.


Pamiętajmy, że punktem wyjścia przy wyborze urządzenia jest jego moc, która powinna być dobrana do parametrów cieplnych budynku oraz ilości zużywanej ciepłej wody.

 

Dowiedz się więcej na: www.termet.com.pl